สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ รายงาน รับ - จ่ายเงินสดประจำปี 2556- 2557 ] 
      

 

รายงานรับ - จ่ายเงินสดประจำปี 2556-2557

          ปีงบประมาณ 2556

  รายงาน_รับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2556.pdf

  รายงาน_รับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกันยายน 2556.pdf

           ปีงบประมาณ 2557

  รายงาน_รับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2557.pdf

  รายงาน_รับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2557.pdf

  รายงาน_รับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2556.pdf

  รายงาน_รับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2556.pdf

  รายงาน_รับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2556.pdf

  รายงาน_รับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนธันวาคม 2556.pdf

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:38
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
ตำบลไผ่หลวง  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-619622  แฟกซ์: 056-619622   Email :
info@phailuang.go.th
Copyright 2014.phailuang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.